राजेंद्र महाविद्यालय खंडाळा मधे आंगणवाडी, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा चालवते.

तसेच शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर बरोबर संलग्न असलेले कोर्सेस​

Bachelor of Arts (BA)
Duration: 3 Years Learning, Full Time Course Level: Bachelors Degree

Bachelor of Commerce (BCom)
Duration: 3 Years Learning, Full Time Course Level: Bachelors Degree

Bachelor of Science (BSc)
Duration: 3 Years Learning, Full Time Course Level: Bachelors Degree

Bachelor of Computer application (BCA)
Duration: 3 Years Learning, Full Time Course Level: Bachelors Degree

फोटो संग्रह

Image Source:- Swapnil Gaikwad, Vinit Gaikwad

श्रीपतराव कदम महाविद्यालय

माहिती भरने चालू आहे…

Shripatrao Kadam Mahavidyalaya

फोटो संग्रह

Source:- vicharmanthan shirwal-pride facebook page

Zilha Parishad Kendra Shala khandala

जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्रशाळा खंडाळा. आज शाळेत १ ली ते ७ थी पर्यंतचे वर्ग असून शाळेत गुणवत्ते बरोबर,सर्वांगीण विकासासाठी अनेक उपक्रम शिक्षक व पालक राबवत आहेत.

 

 

माहिती भरणे चालू आहे…

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खंडाळा. या शाळेत १ ली ते ४ वी पर्यंतचे वर्ग असून शाळेत गुणवत्ते बरोबर,सर्वांगीण विकासासाठी अनेक उपक्रम शिक्षक राबवत आहेत.

माहिती भरणे चालू आहे…