जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा खंडाळा. या शाळेत १ ली ते ४ वी पर्यंतचे वर्ग असून शाळेत गुणवत्ते बरोबर,सर्वांगीण विकासासाठी अनेक उपक्रम शिक्षक राबवत आहेत.

माहिती भरणे चालू आहे…