तोडकरी बेकरी

उघडण्याची वेळ- ९ स.

बंद होण्याची वेळ- १० रा.

मोबाइल नंबर:- +91 8007596143

पत्ता- शासकीय विश्रामगृहा समोर मेन रोड, शिरवळ

Todkari Bakeries Shirwal

माँन्जिनीज केक शॉप

उघडण्याची वेळ- ७ स.

बंद होण्याची वेळ- १० रा.

मोबाइल नंबर:- +91 9763227111

पत्ता- पुण्याई कॉम्प्लेक्स, इंडसइंड बँक जवळ, शिरवळ 

Monginis Shirwal

न्यू पूना बेकरी

उघडण्याची वेळ- ८ स.

बंद होण्याची वेळ- १० रा.

मोबाइल नंबर:- +91 8484918484

पत्ता- मेन रोड, रेस्ट हाऊस शेजारी शिरवळ

image not available

मयुरेश्वर बेकरी

उघडण्याची वेळ- ८ स.

बंद होण्याची वेळ- १० रा.

मोबाइल नंबर:- +91 8796919801

पत्ता- पळशी रोड रविराज अपार्टमेंट , केदारेश्वर तारांगण सोसायटी