• पोलीस स्टेशन- 02169 244 133
  • खंडाळा तालुका रेस्क्यू टीम +91 9822008093
  • जोगळेकर हॉस्पिटल- 02169 244 110
  • पोस्ट ऑफिस- 02169 244 277
  • महावितरण (M E C B)- 02169 244 129, 7875768824
  • ग्रामपंचायत- 02169 244 143
  • बस स्टॅन्ड शिरवळ - 02169 244 135