चरण सेवा शु मार्ट

उघडण्याची वेळ- १० स.

बंद होण्याची वेळ- १० रा.

मोबाइल नंबर:- 9987173324

पत्ता- शिवाजी चौक

अंबिका फुट वेअर

उघडण्याची वेळ- ०७.०० स.

बंद होण्याची वेळ- १०.०० रा.

मोबाइल नंबर:- +91 9689678500

पत्ता- पोलीस स्टेशन जवळ,जुना मोटर स्टॅन्ड, शहाजी चौक

संगम शु पॅलेस

उघडण्याची वेळ- १० स.

बंद होण्याची वेळ- ९.३० रा.

मोबाइल नंबर:- 9765132332

पत्ता- शहाजी चौक

संगम फुटवेअर

उघडण्याची वेळ- १० स.

बंद होण्याची वेळ- ९.३० रा.

मोबाइल नंबर:- 9226430532

पत्ता- ग्रामपंचायत बिल्डिंग शेजारी

दुकान वेबसाइटला जोडा

ज्वेलर्स, बेकरी, गँरेज, किराणा स्टोअर, इ.
:
  • Period
  • AM
  • PM
:
  • Period
  • AM
  • PM
व्हाट्सअँपचा मोबाइल नंबर द्यावा.

माहिती तपासणी केल्यानंतर व्हाट्सअँप वर दुकानाच्या फोटोसाठी मेसज केला जाईल