गजानन मेडिकल

उघडण्याची वेळ- १० स.

बंद होण्याची वेळ- १० रा.

मोबाइल नंबर:- 02169 244 114

पत्ता- शिवजी चौक

पाटणे मेडिकल

उघडण्याची वेळ- १० स.

बंद होण्याची वेळ- ९ रा.

मोबाइल नंबर:- +91 9850797818

पत्ता- मेन रोड, भोई गल्ली शेजारी

शिवम् मेडिकल

उघडण्याची वेळ- १० स.

बंद होण्याची वेळ- ९ रा.

मोबाइल नंबर:- …

पत्ता- म.इ.सी.बी समोर