श्री राम अँटो गँरेज

उघडण्याची वेळ- १० स.

बंद होण्याची वेळ- ५ रा.

मोबाइल नंबर:- +91 7350080112

पत्ता- शिर्के कंपनीच्या समोर, सुझूकी शोरूम शेजारी शिरवळ

shree ram auto garage shirwal

मंगलमूर्ती वॉशिंग सेंटर

उघडण्याची वेळ- ७ स.

बंद होण्याची वेळ- ८ रा.

मोबाइल नंबर:- +91 9975150135

पत्ता- शिर्के पेपर मिल जवळ मैत्री वाईस शॉप जवळ शिरवळ