केदारेश्वर कृषी सेवा केंद्र

उघडण्याची वेळ- ८ स.

बंद होण्याची वेळ- ८ रा.

मोबाइल नंबर:- +91 8806375750

पत्ता- मेन रोड ,भोईराज चौक,शिरवळ